Technický zásah Tlačiť

Technický zásah

 

1.7. 2020 boli 4 členovia s technikou T815 prečistiť kanál na dažďovú vodu na strete ulíc Štúrovej - Jurkovičovej (pri Gašperovom mlyne) a Nálepkovej - Partizánskej (pri autobusovej zastávke). V prvom prípade bol druhý koniec rúry zasypaný v svahu, preto sme sa po odkopaní svahu na miesto vrátili druhý deň a celú rúru opäť prečistili.