Google Analytics Tracking Module

Zaradenie vozidla do osobitej evidencie PDF Tlačiť E-mail

Zaradenie vozidla do osobitej evidencie

Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. §126 (1)  a podľa §136 (1) tohto zákona môže byť vozidlu hasičských jednotiek pridelené osobitné evidenčné číslo. 

Na vozidlo s osobitným evidenčným číslom sa podľa zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  §1 (5) i)  a (6) sa tento zákon nevzťahuje. 


V praxi to znamená, že vlastník takéhoto vozidla nemá povinnosti, ktoré sú napísané v zákone 106/2018 (napríklad pravidelné kontroly ako STK a EK) a tak tiež nemusí dodržiavať niektoré predpisy zo zákona 8/2009 napríklad podľa §126 (2) :

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh podľa odseku 1, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia ani zákaz státia vyplývajúci z dopravných značiek a z § 59 ods. 2 a 3 o vjazde vozidiel do pešej zóny a o státí v obytnej zóne a pešej zóne. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

 

Postup pre získanie osobitej evidencie vozidla:

1. Napíšte žiadosť o stanovisko k zaradeniu vozidla do osobitej evidencie na DPO SR. (prílohou bude prefotený technický preukaz) 

2. Kontaktujte pracovníka MV SR (ktorý bude napísaný v stanovisku od DPO SR) ktorý Vás informuje o ďalšom postupe.


Náš postup v roku 2021 bol nasledovný:

-          vykonať odhlásenie vozidla na príslušnom ODI PZ SR (dôvod vyradenia z civilnej evidencie je prehlásenie vozidla do osobitnej evidencie motorových vozidiel MV SR bez zmeny vlastníka – prevod do správy orgánu podľa § 136 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z.z. v znení zákona č. 388/2013 Z.z.);

-          odovzdať tabuľky EČV, OEV časť I., OEV časť II.;

-          V OEV časť II. (technický preukaz) zaeviduje ODI PZ odhlásenie vozidla z civilnej evidencie a vráti na ďalšie prihlásenie a vydá potvrdenie o vrátení tabuliek EČV a OEV časť I.

 

-          Zaslať nasledovné dokumenty:

-          vyplnenú „Žiadosť o zapísanie vozidla do osobitnej evidencie MV SR“ (obojstranný dvojhárok – viď príloha) podpísanú štatutárnym orgánom (starosta obce alebo primátor mesta);

-          sprievodný list – žiadosť o zapísanie vozidla do osobitnej evidencie s identifikačnými údajmi žiadateľa (adresa vlastníka a držiteľa vozidla – aj orientačné a súpisné číslo, uviesť  kraj a okres obce alebo mesta, IČO, meno kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa;

-          písomné kladné odborné stanovisko k zaevidovaniu vozidla zo strany DPO SR (viď www.dposr.sk);

-          doklad o nadobudnutí vozidla:

Darovaciu zmluvu + odovzdávací – preberací protokol od vozidla alebo Kúpnu zmluvu (fotokópie);

-          Originál Osvedčenia o evidencii vozidla časť II. a Potvrdenie o odovzdaní tabuliek s EČV a OEV časť I.;

-          Doklad o uzatvorení povinného zmluvného poistenia (fotokópia zmluvy o PZP alebo tzv. zelenej karty);

-          fotografie vozidla zo štyroch strán a vnútorného vybavenia (aj počet miest).

 

Nové Osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčnými číslami vozidla  nebudú zasielané poštou, ale je potrebné ich po výzve prevziať osobne na MV SR – Prezídium HaZZ, Drieňová 22, Bratislava.

 

Ďalej je potrebné nahlásiť poisťovni zmenu EČV v PZP

Na oslobodenie od mýta je potrebná nová registrácia podľa postupu v sekcii oslobodenie vozidla od mýta 

  

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 10 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444037

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma