Google Analytics Tracking Module

Elektrocentrála PDF Tlačiť E-mail

Obsluha generátora elektrickej energie

O používaní a obsluhe elektrických technických zariadení pojednáva vyhláška č. 508/2009 Z.z..

Podľa §19 tejto vyhlášky môže činnosť na zariadení (elektrocentrále) vykonávať:

 

  • poučená osoba
  • elektrotechnik
  • samostatný elektrotechnik
  • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
  • revízny technik 
 Podľa §20 tejto vyhlášky je poučená osoba:

 
(1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

 

(2) Oboznámenie podľa odseku 1 vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou. 
 

V skratke stačí pre členov vytvoriť školenie, ktoré bude viesť elektrotechnik s príslušným vzdelaním (§ 21 až 24) a o obsahu a účasti sa spíše záznam. (Nezabudnúť do obsahu zahrnúť aj prvú pomoc)

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444035

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma