Google Analytics Tracking Module

Nositeľ ADP PDF Tlačiť E-mail

Nositeľ autonómneho dýchacieho prístroja

Podľa vyhlášky č. 611/2006 Z. z. §9:

(2) Protiplynová služba

(3) Protiplynová služba okrem úloh uvedených v odseku 2 zabezpečuje:

a) odbornú prípravu používateľov prostriedkov protiplynovej služby vrátane ich fyzickej prípravy, psychickej prípravy a termickej adaptability určenej v technickej norme6- ( STN EN 27243 Horúce prostredia) pri používaní prostriedkov ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, praktický výcvik overujúci teoretické a praktické vedomosti na používanie prostriedkov protiplynovej služby v zariadeniach schválených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

Podľa prílohy č. 4:

2. Počas vykonávania likvidačných prác hasičskou jednotkou v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí môžu prostriedky protiplynovej služby používať osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú zdravotne a fyzicky spôsobilé a pravidelne sa zúčastňujú na lekárskej prehliadke a absolvujú zdokonaľovaciu prípravu na používanie prostriedkov protiplynovej služby.

9. Praktický výcvik s prostriedkami protiplynovej služby vykonávajú zamestnanci alebo členovia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v druhom bode, najmenej raz za tri mesiace v trvaní najmenej 30 minút; na zamestnancov alebo členov, ktorí v sledovanom období s týmito prostriedkami zasahovali alebo zúčastnili sa na taktickom cvi- čení alebo na previerkovom cvičení s použitím prostriedkov v čase určenom na vykonanie výcviku, ustanovenie tohto bodu sa nevzťahuje. O vykonaní praktického výcviku s prostriedkami protiplynovej služby sa vedie pí- somný záznam.

10. Zamestnanci a členovia vykonávajú raz za rok jednodňový výcvik používateľov autonómnej dýchacej techniky v protiplynovom výcvikovom stredisku schválenom ministerstvom (Žilina, Lozorno, Veľké Kapušany). O vykonaní výcviku sa vedie písomný záznam.  

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444012

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma