Google Analytics Tracking Module

Obsluha rádiostanice PDF Tlačiť E-mail

Obsluha rádiostanice

Podľa vyhlášky 611/2006 o hasičských jednotkách  §10:

 (2) Spojovacia služba zabezpečuje

b) plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia na základe povolenia vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a na koordináciu prevádzky rádiovej siete v zásahovom obvode; na tie účely vedie príslušnú dokumentáciu o používaní, prevádzke, údržbe, opravách a o pravidelných kontrolách technického stavu telekomunikačných zariadení,

c) plán údržby a jeho vykonávanie, vykonávanie skúšok a kontrol technického stavu telekomunikačných zariadení.

 

 (3) Spojovacia služba okrem úloh uvedených v odseku 2 zabezpečuje

 a) odbornú prípravu používateľov telekomunikačných zariadení,

 

(4) Okresné riaditeľstvo vo vymedzenom rozsahu odborne usmerňuje a kontroluje výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode a poskytuje pomoc pri výkone spojovacej služby v hasičských jednotkách.

(5) Hasičský a záchranný útvar odborne usmerňuje výkon spojovacej služby vo svojom územnom obvode a poskytuje pomoc pri výkone spojovacej služby v ostatných hasičských jednotkách.  

 

 

Vysvetlenie prečo sa pre rádiofonistu DHZo nevzťahuje osobitná odborná spôsobilosť podľa zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách:  

Podľa §37:

(1)

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu.

 

(5)

Vybrané rádiové zariadenia sú

a) rádiová stanica pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a telefónnu prevádzku,

b) lietadlová stanica,

c) lietadlová zemská stanica,

d) letecká stanica,

e) letecká zemská stanica,

f) lodná stanica,

g) lodná zemská stanica,

h) pobrežná stanica,

i) amatérska stanica. 

 

Vzhľadom na to že DHZo spadajú a používajú zariadenia Pozemnej pohyblivej služby, tieto nespadajú pod vybrané rádiové zariadenia preto nie je potrebná táto skúška Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií.

 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444036

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma