Google Analytics Tracking Module

Zdokonaľovacia príprava členov PDF Tlačiť E-mail

Zdokonaľovacia príprava členov

Zdokonaľovacia príprava členov sa podľa vyhlášky č. 611/2006 Z. z. §17 vykonáva :   

(1) Zdokonaľovacia príprava sa vykonáva v hasičských jednotkách a zúčastňujú sa na nej všetci zamestnanci a členovia. Zdokonaľovacia príprava zamestnancov je súčasťou výkonu služby. Termíny vykonávania zdokonaľovacej prípravy členov určuje zriaďovateľ.

 (5) Zdokonaľovacia príprava členov trvá šesť hodín mesačne vo výcvikovom roku; vykonáva ju zriaďovateľ, ktorý určuje jej obsah.

(6) Spôsob overovania vedomostí a praktických zručností členov na záver výcvikového roka určuje zriaďovateľ hasičskej jednotky.

(7) Obsah zdokonaľovacej prípravy zamestnancov určuje veliteľ hasičskej jednotky diferencovane podľa funkcií v hasičskej jednotke a podľa požiarneho nebezpečenstva vo svojom zásahovom obvode.

(8) V rámci zdokonaľovacej prípravy krajské riaditeľstvo a okresné riaditeľstvo vykonávajú odborno-metodické zamestnania veliteľov, vedúcich oddelení, operačných dôstojníkov a technikov špecialistov odborných služieb závodných hasičských útvarov, závodných hasičských zborov a veliteľov dobrovoľných hasičských zborov obcí.

(9) Súčasťou zdokonaľovacej prípravy sú aj taktické cvičenia. 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444048

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma