Google Analytics Tracking Module

Základná príprava členov PDF Tlačiť E-mail

Základná príprava členov

Základnú prípravu členov podľa vyhlášky č. 611/2006 Z. z. §16 :  

(4) Základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom.

(5) Obsahom základnej prípravy členov sú

            a) právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi,

            b) organizácia výkonu služby v hasičských jednotkách,

            c) technický výcvik s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami,

            d) základné procesy horenia, hasiace látky a zásady ich použitia,

            e) metodika zdolávania požiarov a vykonávania záchranných prác,

            f) základy poskytovania predlekárskej prvej pomoci,

            g) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na pracovisku a pri zásahovej činnosti,

            h) fyzická príprava.

(6) Základná príprava členov sa skončí teoretickou skúškou a praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí zriaďovateľ. 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 26 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444068

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma