Google Analytics Tracking Module

Požiarny poplachový plán PDF Tlačiť E-mail

Požiarny poplachový plán

Podľa §32 vyhlášky 611 o hasičských jednotkách patrí medzi ostatnú dokumentáciu aj:  

b) požiarny poplachový plán

Podľa §36 tej istej vyhlášky: 

Poznámka:

Podľa §30 odsek 4 sa vedie ostatná dokumentácia v primeranom rozsahu.

  

(1) Požiarny poplachový plán určuje zaradenie hasičských

jednotiek a špeciálnych služieb vodární, plynární,

elektrární, zdravotníckych zariadení a spojov do

jednotlivých stupňov požiarneho poplachu a ich povolávanie

na zásah.

(2) Stupne požiarneho poplachu sa určujú pre objekty

právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov

alebo pre obce podľa ich požiarneho rizika.11)

(3) Jednotlivé stupne poplachu sa určujú takto:

a) prvý stupeň sa určuje pre objekty, v ktorých sa predpokladá

zdolanie požiaru hasičskou jednotkou obce,

právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

b) druhý stupeň požiarneho poplachu je určený pre objekty,

v ktorých sa na zdolanie požiaru predpokladá

použitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje

a nasadzuje okresné riaditeľstvo,

c) tretí stupeň požiarneho poplachu je určený pre objekty,

v ktorých sa na zdolanie požiaru predpokladá

použitie hasičských jednotiek, ktoré sústreďuje

a nasadzuje krajské riaditeľstvo,

d) stupeň „Z“ sa vyhlasuje pri veľkých a rozsiahlych

požiaroch.

(4) Požiarny poplachový plán územného obvodu vypracúva

okresné riaditeľstvo a predkladá ho krajskému

riaditeľstvu, ktoré vypracúva požiarny poplachový plán územného obvodu kraja. Výpisy z požiarneho poplachového

plánu územného obvodu doručuje okresné

riaditeľstvo obciam, dotknutým právnickým osobám

alebo fyzickým osobám-podnikateľom.

(5) Pri spracúvaní požiarneho poplachového plánu

koordinuje krajské riaditeľstvo zaraďovanie síl a prostriedkov

do jednotlivých stupňov požiarneho poplachu

s dotknutými okresnými riaditeľstvami; okresné

riaditeľstvo koordinuje zaraďovanie síl a prostriedkov

do jednotlivých stupňov poplachu s obcami alebo právnickými

osobami, ktoré poskytujú pomoc pri zdolávaní

požiaru. 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444003

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma