Google Analytics Tracking Module

Veliteľ DHZo PDF Tlačiť E-mail
Veliteľ jednotky DHZo
 
Na základe zákona 314/2001 Z. z.  §33 odsek (4):
 
(4) Veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec.  
 
 
 
 
 
Veliteľ DHZo musí hlavne spĺňať:
 
          §33  (5) Členom dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. 
 
   §16 (4) Základnú prípravu členov v rozsahu 40 hodín vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané ministerstvom 
 §18 (2) a) Špecializovaná príprava veliteľa hasičskej jednotky a jeho zástupcu 
 
   
 
 


 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 27 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444061

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma