Google Analytics Tracking Module

Zriaďovacia listina PDF Tlačiť E-mail

Zriaďovacia listina

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §10 odstavec 2 znie:

(2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

Pod osobitným zákonom sa pri DHZo myslí zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, konkrétne §15 1. odsek písmena b:

b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, 

Vzor zriaďovacej listiny hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru bol uverejnený v materiály programu rokovania ako príloha č. 7 pri Návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR 6.11. 2013. Odkaz na materiál programu rokovania.

 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 443972

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma