Google Analytics Tracking Module

Rozdiel medzi DHZo a DHZ PDF Tlačiť E-mail

Rozdiel medzi DHZo a DHZ

Názvoslovie spôsobuje problémy nielen členom ale aj občanom a funkcionárom. DPO SR je občianske združenie (o.z.) alebo právnická osoba ako uvádza zákon o DPO SR. Slovenský červený kríž je nezisková organizácia (n.o.) a tiež je právnická osoba. Podľa štatistického úradu sú obe združenia.
V DPO SR sú právnickými osobami DPO SR (sekretariát-úrad) KV DPO, OV DPO- ÚzVDPO a DHZ.
DHZ je premenovaný DPZ, ktorý bol predtým ZO DPO a ešte skôr ZO ZPO. Volal sa aj MJ ČSPO - miestna jednota československej požiarnej ochrany.


DHZo nie je právnická osoba, ale zariadenie OÚ predtým MNV. Jeho členmi môžu ale nemusia byť členovia DHZ ako základnej zložky.
Podľa vyhlášky č. 611/2006 a jej novelizácií uvedenej v zákone o DPO SR bol OHZ premenovaný na DHZo a má svoje členstvo ako je uvedené v prílohe. Člen DHZo nie je členom DHZ ani DPO, za člena DHZo ho príjma obec ako zriaďovateľ.
OV DPO neeviduje DHZo ani ich členov, pretože nie je zriaďovateľom DHZo a žiadny predpis mu to nedovoľuje.
DHZo sú zriadené zo zákona, DHZ z vôle ľudí
- občanov. Ide o dve rozdielne, ale hasičské útvary. Táto situácia spôsobuje problémy.


Napríklad hodnostné označenie :
Členovia DPO a všetkých organizačných zložiek majú svoj rovnošatový predpis a štatút o povyšovaní.
Členovia DHZo majú iba funkčné označenie, tak ako je uvedené v grafickej prílohe vyhlášky o hasičských jednotkách.

Pre členov DHZo neplatí rovnošatový predpis ani vyznamenania DPO SR. DHZo neplní úlohy na úseku prevencie, výchovy mládeže, nepôsobí v oblasti kultúrneho a spoločenského života a nie je nositeľom hasičských tradícií. Pre väčšinu z nás ale platí, že aktívny členovia DHZ sú aj členmi DHZo.

Zdroj: fb DHZo Plášťovce 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 443984

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma