Google Analytics Tracking Module

História Tlačiť
       Prvá zmienka o dobrovoľnej požiarnej ochrane v tej dobe Ohnohasičského spolku je z roku 1889. Ale ešte pred týmto dátum sa v inventári obce Batizovce z roku 1863 eviduje hasičská striekačka v hodnote 300fl. Tento prvý hasiaci prístroj pomáhal hasiť požiare nielen v obci Batizovce ale aj v okolitých dedinách čoho dôkazom sú rôzne poďakovania a dary.
    
Keď že tento hasiaci prístroj obsluhovali bežný občania, boli 1. júla v roku 1889 v Spišskej župe prijaté ´´ Stanovy založeného požiarneho zboru- ohňohasičského spolku´´. V tom istom roku spolok kupuje pre 50 členov rovnošaty a v roku 1890 získava novú štvorkolesovú ručnú striekačku. Členovia spolku úspešne zasahovali pri liklidáciach požiarov a obetovali svoj voľný čas na tréning a školenia ktoré sa konali pod odborným dozorom.
   
Po 1. sv. vojne sa končí činnosť Uhorského krajinského hasičského zväzku, na miesto ktorého je v roku 1922 založená v Trenčíne Zemská hasičská jednota na Slovensku.
  
V roku 1934 zbor zakúpil dvojkolesovú motorovú striekačku, ktorá spoľahlivo slúžila do roku 1957. O zakúpení prvej motorovej striekačky sa zaslúžili aj vtedajší veliteľ: Michal Fáber, Michal Šerfel a starosta obce Ján Rakyta st..
    
Neskôr boli zakúpené výkonnejšie stroje: PPS-8 a DS-16, a neskôr PPS-12 ktorá slúži dodnes.
V roku 1943 sa realizovala výstavba požiarnej zbrojnice a v rokoch 1963-1964, 1978-1980 bola prestavovaná a vylepšovaná. V roku 1948 bolo pre potreby zboru zakúpené Obecným úradom nákladné auto RN, v roku 1980 AVIA 30 DVS 12. V roku 1998 pribudla aj požiarna cisterna CAS-25 na podvozku Škoda. V roku 2010 dostáva zbor cisternu CAS32 T815, ktorá bola kompletne zrepasovaná v roku 2015. Súčastné vybavenie zboru nájdete v sekcii Naša technika.
        
Prvé súťažné družstvo žien bolo založené v roku 1951 a ďalšie v roku 1971. Neskôr pribudlo aj mužstvo chlapov a od roku 1980 aj mladý požiarnici ktorý sa do dnešnej doby zúčastňujú hry Plameň.
   
V roku 1982 sa v Batizovciach konal prvý ročník Spomienkovej súťaže PD, ktorá je organizovaná na počesť dlhoročných aktivít DVPZ a obce. Spomedzi tých všetkých treba vyzdvihnúť mená ako: Samuel Handzuš, Michal Šerfel, Michal Gabona a od roku 1987 aj Michala Omastu ktorí zabespčovali úlohy na úseku požiarnej ochrany až do konca svojho života.
    
V posledných 10 rokoch sa DHZ riadi stanovami DPO SR. DHZ Batizovce úzko spolupracuje s inými DHZ, najmä v Popradskom okrese. Okrem DHZ ktoré sa nachádzajú v okrese Poprad, spolupracujeme aj s kolegami s Poľskej republiky, DHZ v obci Zeleneč a DHZ v obci Kráľová pri Senci.
 
 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 27 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444066

DHZ Batizovce na Facebooku

Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma