Google Analytics Tracking Module

Čerpadlá- PS8 PDF Tlačiť E-mail

Prenosná motorová striekačka – PS 8                                   späť

 

Rok nadobudnutia:                                  Stav: plne funkčná

 


 
 
Iné technické informácie: 
 

PS-8 je prenosná motorová striekačka. Ručné ju prenášajú štyria členovia požiarneho družstva. Prepravuje sa vo vlastnom podvozku v ktorom je uložená spolu z ostatným hasičským materiálom Používala sa pri zásahoch , doprave vody na dlhšie vzdialenosti a pri plnení požiarnych vozidiel ak nemajú prístup k vodnému zdroju. Dnes sa už moc nepoužíva. Bola nahradená PS-12.

Technické parametre:

Výrobca: Továrne na hasíci zařízení Vysoké Mýto
Rok výroby: 1956

Rozmery:

Dĺžka: 850 mm
Šírka: 540 mm
Výška: 850 mm

Motor:

Typ: SM 31 - dvojválcový, dvojtaktný, vodou chladený
Výrobca: Smekal
Zapaľovanie: magnetoelektrické
Mazanie: 
mazanie motora zmesou benzínu a oleja v pomere 25 : 1
Chladenie: priebežné, vodou z čerpadla
Objem motora: 1143 cm3
Vŕtanie valcov: 92 mm
Zdvih piestov: 86 mm
Max. výkon motora pri 3000 ot/min: 22,8 KW
Max. krútiaci moment pri 2400 ot/min: 75 Nm
Spotreba paliva pri menovitom výkone: 12,5 l/hod

Čerpadlo:

Typ: H800 - odstredivé, dvojstupňové, vyrobené zo zliatiny hliníka
Menovitý prietok vody pri dopravnej výške 8 m. v. st.: 800 l/min
Najvyššia dopravná výška čerpadla: 160 m v. st
Podtlak dosiahnutý za minútu: 8 m v. st.
Priemer sacieho hrdla: 1x110 mm
priemer výtlačných hrdiel: 2x75 mm

mazanie motora zmesou benzínu a oleja v pomere 25 : 1

Motor je dvojtaktný, dvojvalcový chladený vodou, s plochými piestami a vratným vyplachovaním. Valce sú zostavené do bloku, uzatvoreného snímateľnou hlavou. Kľukový hriadeľ je zlisovaný a uložený v troch valčekových ložiskách. Ložiská sú uložené v dvojdielnej kľukovej skrini motora. Uloženie čapu zotrvačníka je zosilnené jednoradovým guličkovým ložiskom, ktoré je uložené vo zvláštnom puzdre. Ku kľukovej skrini motora je pripevnená skriňa rozvodu na ktorej je umiestnený natáčací mechanizmus a náhon zapaľovacieho magnetu. Natáčací mechanizmus pozostáva z pevného a voľného natáčacieho kolesa a natáčacej páky s ozubeným segmentom. Zapaľovanie je zaistené magnetom PAL a sviečkami. Motor sa zastavuje vypínacou páčkou, ktorá sa nastaví do polohy VYPNUTÉ. Pri natáčaní motora musí byt pácka v polohe ZAPNUTÉ. Na hlave motora sú dekompresné kohúty ktoré sa používajú podľa potreby k prevzdušneniu (motora) spaľovacieho priestoru a k zníženiu kompresného pomeru. Kľuková skriňa má dva vypúšťacie kohúty ktoré slúžia na vypúšťanie oleja a na odvzdušňovanie. Skriňa čerpadla je s motorom spojená pomocou uzatvoreného medzikusu do jedného bloku. Náhon čerpadla je priamy, spojením hriadeľa čerpadla so zotrvačníkom motora. Na najvyššom mieste čerpadla je pripojený rozdeľovací kohút, ktorým sa ovláda výveva motora, chladenie motora a umožňuje čerpanie vody z hydrantu. Od rozdeľovacieho kohúta vedie chladiace, odpadové a vysávacie potrubie. 

Chladenie je priame, vodou prechádzajúcou čerpadlom. Na hlave motora je konzola pre upevnenie benzínovej nádrže (26l), ktorá tvorí zároveň komoru pre odvod ohriatej chladiacej vody. Na ľavej strane motora je pripevnená plynová výveva na nespálené plyny. Palivo je z nádrže vedené cez uzatvárací kohút s odkaľovacou hadičkou do karburátora.

Čerpadlo: je vysokotlakové, dvojstupňové, špeciálnej konštrukcie pre požiarne striekačky. Obežné kolesá sú naklinované na hriadeli a pevne spojené maticou. Medzi kolesá sú vložené prevádzacie kolesá. Hriadeľ je v sacom veku uložený v bronzovom puzdre a na druhej strane prechádza upchávkou zloženou z piatich tesniacich krúžkov. Na sacej strane čerpadla je umiestnený manovákuometer. Ak sa má voda dopravovať zo stroja do stroja, alebo čerpadlo plniť z hydrantu, musí byt vákuometer vybavený uzatváracím kohútom. Výtlačná strana čerpadla je opatrená manometrom. Na výtlačnej skrini čerpadla sú pripojené dva výtlačné ventily s pevnými spojkami 75mm. Taniere ventilov sú posuvné po vretene a sú pružinou pritlačované k sedlu. Posuvné taniera tvoria pri vyskrutkovaní vretena spätné ventily.

Výveva H 800: je plynová, na nespálené plyny. Ovládanie vývevy je riadené pákou rozvádzacieho kohúta, ktorý otvorí sacie potrubie a pomocou pákového systému otočí kohútom vývevy, zároveň uzatvorí výfukové potrubie toho valca s ktorým je výveva spojená a skratuje prívod elektrického prúdu k sviečke.

Valec spojený s vývevou potom pracuje ako kompresor. Rozvádzací kohút má celkom tri polohy: prvá je vysávanie, druhá prevádzka a tretia na dopravu vody z čerpadla do čerpadla, alebo na plnenie čerpadla z hydrantu. Páka rozdeľovacieho kohúta je v jednotlivých polohách zaisťovaná poistkou. 

Možnosti použitia: je určená pre zdolávanie požiarov v miestach s dostatkom vody.

Údržba a ošetrovanie:
1. každých 14 dní je potrebné striekačku natočiť
2. po dlhšej prevádzke sa karburátor rozoberá a vyčistí
3. odkalovacia nádoba pri uzatváracom kohút nádrže sa vyčistí
4. vyčistí a namaže sa rozvádzací kohút, kohút vývevy, pákový
mechanizmus a uzatváracia klapka výfuku
5. doplní sa palivo
6. prekontroluje sa mazanie a doplní olej
7. pritiahnu sa všetky skrutky hlavy motora, natáčacej páky a skrutky
na pripevnenie agregátu a palivovej nádrže
8. skontroluje sa stav nosidiel a rukovätí
9. skontroluje sa stav upchávky
10. skontroluje sa zapaľovanie, sviečky a káble
11. v zimnom období sa striekačka zazimuje; do čerpadla sa naleje
konzervačná zmes v takom množstve, aby hladina siahala
asi 5 cm nad os hriadeľa. po naplnení pretočíme čerpadlom,
aby sa zmes dostala na všetky miesta, ktorým hrozí primrznutie.
Zmes potom vypustíme do pripravenej nádobky pre ďalšie použitie.
 

 
Ulti Clocks content

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Štatisktiky

Počet zobrazení obsahu : 444021
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2022 by Lukáš Grešo, wwww.itnavody.sk & Marián Chromek, Firma